De maatschappij is ons klaslokaal

Ga naar...

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen komen zelfstandig naar school met de fiets of met het openbaar vervoer. Lukt dit niet? Dan is de gemeente (waar de leerling woont) verantwoordelijk voor het vervoer naar school.

Leerlingenvervoer aanvragen
Als leerlingen op onze school geplaatst worden, dan vragen ouders gratis schoolvervoer aan bij de gemeente. De ouders ontvangen van de gemeente een vragenlijst. Zodra deze is ingevuld en teruggestuurd, bekijkt de gemeente of het kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Klacht over het vervoer
Bij klachten over vervoer nemen ouders contact op met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente of met een locatieleider van school. De school neemt klachten over het vervoer zeer serieus en heeft regelmatig overleg met de gemeenten en de vervoersbedrijven.