De maatschappij is ons klaslokaal"

Locaties Werkenrode School

Werkenrode School

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleiders
Sifra Kremer
Stephani Faneker

Werkenrode School - Montessori College

Regiodirecteur
Jan Schoeren

Locatieleider
Chantal Dekkers

Montessori College vmbo

Onze leerlingen in leerroute 5/6 volgen vmbo in het gebouw van het Montessori College vmbo te Groesbeek. Er worden drie niveaus aangeboden: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.

Er is zoveel mogelijk afstemming met de leerlingen van het Montessori College; zo zijn er onderlinge samenwerkingen, gezamenlijke pauzes en deels overeenkomende lestijden.

Leeftijden

Op onze school geven we voortgezet speciaal onderwijs vanaf 12 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Voor onze leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid geldt leerplicht wettelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Voor onze leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt. Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 20 wordt. Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.