De maatschappij is ons klaslokaal

Ga naar...

Praktische info

Praktische info

 • Afwezigheid en verlof

  Hier lees je hoe je afwezigheid meldt en verlof aanvraagt.

 • Vakanties en vrije dagen

  Hier staan vakanties en vrije dagen. Wanneer onze medewerkers studiedagen hebben, zijn de leerlingen vrij.

 • Schooltijden

  Per dag zie je van en tot hoe laat de leerlingen naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Meer informatie over gemeentelijke leerlingenvervoer.

 • Inspraak

  Meer informatie over de inspraakorganen van onze scholen, zoals: leerlingenraad, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ouderraad.

 • Meldingen en klachten

  Hier lees je hoe je meldingen en klachten kunt doorgeven en aan wie. 

 • Documenten

  Hier kun je gidsen en andere documenten vinden.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema.

Contactpersonen

Mirelle Doornik
m.doornik@puntspeciaal.nl
06-59849521

Aileen Blommaert
a.blommaert@puntspeciaal.nl
06-59855184

Onze samenwerkingspartners: Sint Maartenskliniek, Dichterbij, Driestroom en TVN hebben een eigen klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).