De maatschappij is ons klaslokaal"

Jaarkalender

Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m  20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m  5 januari 2024
Carnaval/voorjaar 12 februari 2024 t/m  16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024    
Meivakantie 29 april 2024 t/m  10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024    
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m  16 augustus 2024

Eerste schooldag 

 

Maandag 28 augustus 2023
Locatie Nijmeegsebaan 9A: 8.40 uur
Locatie Nijverheidsweg 2A: 8.30 uur

Studiedag

Donderdag 14 september 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Woensdag 8 november 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Leerlingbesprekingen 
hoofdlocatie

Donderdag 16 november en 
vrijdag 17 november 2023
Alle leerlingen van de hoofdlocatie zijn vrij
vanaf 12.20 uur.

Studiedag

Woensdag 13 december 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Dinsdag 2 april 2024
Alle leerlingen zijn vrij.

Leerlingbesprekingen 
hoofdlocatie

Maandag 15 april en
dinsdag 16 april 2024
Alle leerlingen van de hoofdlocatie zijn vrij
vanaf 12.20 uur.

Studiedag

Maandag 27 mei 2024
Alle leerlingen zijn vrij.

Diploma-uitreiking voor schoolverlaters

Vrijdag 5 juli 2024
Niet-schoolverlaters zijn vrij.

Schooltijden

Locatie Nijmeegsebaan 9A

Maandag t/m vrijdag van 8.40 uur - 14.35 uur.

 

Locatie Nijverheidsweg 2A, leerroute 5-6 (vmbo)

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.30 uur.

 

Mbo-1 (entreeopleiding)

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.30 uur.

Dinsdag, woensdag en donderdag: stage.

 

Afwijkende lestijden locatie Nijverheidsweg 2A, leerroute 5-6 (vmbo) Mixweken (toetsing en afsluiting)

Leerroute 5-6 vmbo

Maandag: 8.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 uur - 12.20 uur

Mixweek periode 1 13 november - 17 november 2023
Mixweek periode 2 29 januari - 2 februari 2024
Mixweek periode 3 8 april - 12 april 2024
Mixweek periode 4 1 juli - 5 juli 2024

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (bso) op Werkenrode School wordt georganiseerd door TVN-zorgt. Elke dag is er opvang mogelijk vanaf 14.35 uur tot 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties wordt opvang geboden bij voldoende aanmeldingen. Een keer komen kijken? Meer informatie nodig of aanmelden? bsomove@TVNzorgt.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

mr@werkenrodeschool.nl

Afwezigheidsmeldingen

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Meldingen van afwezigheid altijd naar het secretariaat van de school:
024 6759000.

Ziek- en betermelding hoofdlocatie Nijmeegsebaan:
024 6759000 tussen 8.00 en 08.30 uur.

Ziek- en betermelding locatie vmbo:
06 51586729 tussen 8.00 en 8.30 uur.

Ziek- en betermelding revalidatie:
024 3659400 tussen 7.45 en 8.00 uur.

Let op: bij een ziekmelding hoort ook altijd een betermelding!

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema.

Contactpersonen

Mirelle Doornik
m.doornik@puntspeciaal.nl
06-59849521

Aileen Blommaert
a.blommaert@puntspeciaal.nl
06-59855184

Onze samenwerkingspartners: Sint Maartenskliniek, Dichterbij, Driestroom en TVN hebben een eigen klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).