De maatschappij is ons klaslokaal"

Jaarkalender

Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2022
Carnaval/voorjaar 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023    
Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023    
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Zomervakantie 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

 

Eerste schooldag 

Maandag 29 augustus 2022
Locatie Nijmeegsebaan 9a: 9.35 uur
Locatie Nijverheidsweg 2a: 9.25 uur

Studiedag

Woensdag 12 oktober 2022
Alle leerlingen zijn vrij.

Leerlingenbesprekingen

Maandag 14 november 2022 en 
dinsdag 15 november 2022
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Donderdag 15 december 2022
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Maandag 6 maart 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Leerlingenbesprekingen

Donderdag 30 maart 2023 en
vrijdag 31 maart 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Dinsdag 11 april 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Studiedag

Vrijdag 19 mei 2023
Alle leerlingen zijn vrij.

Diploma-uitreiking voor schoolverlaters

Vrijdag 14 juli 2023
Niet-schoolverlaters zijn vrij.

Vmbo mondelinge examens/studiedag

Maandag 10 juli 2023 en dinsdag 11 juli 2023
Niet examenleerlingen vmbo zijn vrij.

Schooltijden

Locatie Nijmeegsebaan 9a

Maandag van 9:35 tot 15:05 uur
Dinsdag van 8:40 tot 15:05 uur
Woensdag van 8:40 tot 15:05 uur
Donderdag van 8:40 tot 15:00 uur
Vrijdag van 8:40 tot 15:00 uur

Locatie Nijverheidsweg 2a (vmbo)

Maandag van 9:25 tot 14:30 uur
Dinsdag van 8:30 tot 14:30 uur
Woensdag van 8:30 tot 14:30 uur
Donderdag van 8:30 tot 14:30 uur
Vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (bso) op Werkenrode School wordt georganiseerd door TVN-zorgt. Elke dag is er opvang mogelijk vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens schoolvakanties wordt opvang geboden bij voldoende aanmeldingen. Een keer komen kijken? Meer informatie nodig of aanmelden? bsomove@TVNzorgt.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

mr@werkenrodeschool.nl

Afwezigheidsmeldingen

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Meldingen van afwezigheid altijd naar het secretariaat van de school:
024 6759000.

Ziek- en betermelding hoofdlocatie Nijmeegsebaan:
024 6759000 tussen 08.00 en 08.30 uur.

Ziek- en betermelding locatie vmbo:
06 51586729.

Ziek- en betermelding revalidatie:
024 3659479 tussen 07.45 en 08.00 uur.

Let op: bij een ziekmelding hoort ook altijd een betermelding!

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema

Contactpersonen:

Natasja de Vaan
n.devaan@puntspeciaal.nl

Sifra Kremer
s.kremer@puntspeciaal.nl

Onze samenwerkingspartners: Sint Maartenskliniek, Pluryn, Dichterbij, Driestroom en TVN hebben een eigen klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).