De maatschappij is ons klaslokaal

 “Elke leerling een ontwikkeling die past,”

aldus een regiodirecteur Punt Speciaal.