De maatschappij is ons klaslokaal

 “Elke leerling een ontwikkeling die past,”

aldus een regiodirecteur Punt Speciaal.

Uitreiking officiële vso-diploma's

Vrijdag 15 juli jl. was de diploma-uitreiking. Een bijzondere gebeurtenis, omdat het dit jaar voor het eerst officiële diploma’s waren. Wij zijn trots op onze leerlingen en onze leerlingen zijn trots op zichzelf en voelen zich met dit officiële diploma meer verbonden met de maatschappij. Ook voor hen kan de vlag uit en een examenfeestje gehouden worden!

Lees meer

Examenstunt mbo-leerlingen Werkenrode School

Na een jaar of twee zwoegen, zit het erop voor drie leerlingen mbo 1 en vier leerlingen mbo 2.

Half juni gingen zij op voor hun proeve van bekwaamheid en ieder is geslaagd!

Wat moet je dan nog doen, als het je laatste officiële dag is op school? Dan is het tijd voor een examenstunt!

Lees meer