De maatschappij is ons klaslokaal

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en met een aantal zaken moeten zij instemmen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of is er een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: 

mr@werkenrodeschool.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door leraren.