De maatschappij is ons klaslokaal

Afwezigheidsmeldingen

Ziekte en/of afwezigheid van onze leerlingen moet telefonisch worden doorgegeven. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn.

Voorwaarden geoorloofd schoolverzuim

  • Ouders geven dit voor 8.45 uur telefonisch door.
  • Interne therapieën worden door de klassenleiding afgezegd.
  • De therapieën die door externe therapeuten gegeven worden, moeten de ouders afzeggen.
  • Ouders melden hun kind af en weer aan bij het vervoersbedrijf. 
  • Bezoeken aan de huisarts, tandarts, specialiste, enzovoorts moeten ouders doorgegeven. In overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.

Afwezigheidsmeldingen

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Meldingen van afwezigheid altijd naar het secretariaat van de school:
024 6759000.

Ziek- en betermelding hoofdlocatie Nijmeegsebaan:
024 6759000 tussen 8.00 en 8.30 uur.

Ziek- en betermelding locatie vmbo:
06 51586729 tussen 8.00 en 8.30 uur.

Ziek- en betermelding revalidatie:
024 3659400 tussen 7.45 en 8.00 uur.

Let op: bij een ziekmelding hoort ook altijd een betermelding!