De maatschappij is ons klaslokaal

Leerroute 5 - 6 vmbo - mbo-niveau 1

Onze leerlingen in leerroute 5 - 6 - mbo-1 volgen onderwijs in het gebouw van het Montessori College vmbo te Groesbeek. Er worden in leerroute 6 (vmbo) drie niveaus aangeboden: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg, waarna de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs. Daarnaast werken leerlingen in leerroute 5 toe naar vervolgonderwijs in mbo-1.

Op dit moment wordt in samenwerking het Montessori College gestreefd naar het realiseren van inclusiever onderwijs.