STEUN Europees Sociaal FondsDe Werkenrodeschool vraagt bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidies aan met als doel arbeidstoeleiding van leerlingen te verbeteren. De subsidie kan worden ingezet voor projecten en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het voorkomen van uitval. Voorbeelden zijn; Leren op Locatie (LOL) en het Foooocus project waarbij leerlingen onder begeleiding vaardigheden aanleren in een werksetting die ze nodig hebben als ze aan het werk gaan.
 
ESF