ARBEIDSTOELEIDING​Voor leerlingen van Werkenrode School is werk niet vanzelfsprekend. Elke leerling die er niet in slaagt werk naar vermogen te vinden en te behouden is er voor ons één te veel. Deze jongeren en de wens om mee te doen staan voor ons centraal. Een school die samen met andere partijen maximaal bijdraagt aan dit perspectief is waar wij voor gaan. Hiervoor halen we álles uit de kast; ambitie, energie, ideeën, vrij denken, initiatief, durf, delen etc. Onze wens is dat Werkenrode School over de volle breedte blijvend op zoek is naar kansen om leerlingen aan het werk te helpen en te houden en deze kansen ook benut.

Om bovenstaande te realiseren heeft Werkenrode School deelgenomen aan een onderzoek dat in opdracht van het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) wordt uitgevoerd. Jongeren, ouders en leraren van Werkenrode School zijn afzonderlijk van elkaar geïnterviewd. Ze hebben op geïnspireerde wijze hun gedachten, ideeën, wensen en dromen met elkaar uitgewisseld. In het onderzoek worden ook bedrijven, overheden en politici betrokken. Dit alles met als doel een vliegwiel in beweging te brengen met als eindresultaat dat jongeren écht mee doen in de samenleving en dat er een beroep wordt gedaan op hun kwaliteiten.