Leerroute 4/5

In deze leerroute zitten zowel leerlingen met een uitstroomperspectief arbeidsmatige dagbesteding als een uitstroomperspectief (beschut) werk en reguliere arbeid.


"Werkenrode School is een grote school, maar wel overzichtelijk. De pauzes zijn leuk; er zijn
verschillende plekken waar je pauze mag houden en je mag zelf kiezen wat je gaat doen bv. voetballen of computeren. Die vrijheid vind ik fijn. Ook bij AA op de vrijdagmiddag kiezen we zelf een activiteit uit."

Muhammed Haznedar,
leerling leerroute arbeidsmarktgericht

(AA = het vak aanvullend aanbod)