Voorbereidingsfase

In deze fase is er sprake van een brede oriĆ«ntatie waarin leerlingen hun verworven kennis en vaardigheden uitbreiden en onderhouden en een aantal praktische vakken aangeboden krijgen. Het onderwijs richt zich voor een groot deel op het uitbreiden van de kennisvakken als b.v. rekenen, technisch en begrijpend lezen en mondelinge taal. Ook is er uitgebreide aandacht voor het ontwikkelen en vergroten van de zelfredzaamheid, de sociale en 'leren leren'-vaardigheden.