Toeleidingsfase

De leerjaren 4, 5 en 6 staan in het teken van transitie: de praktijkvakken staan centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitstroom naar de vervolgplek. Leerlingen lopen stage om te ontdekken en te ervaren welke uitstroombestemming(en) passend is/zijn.
Er wordt in deze leerroute thematisch gewerkt. Tijdens de wekelijkse lessen maken de leerlingen kennis met allerlei aspecten van een bepaald thema. De bedoeling is dat de jongeren vaardigheden opdoen zodat ze in staat zijn om informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. Samenwerken en keuzes maken spelen ook een rol. De school wordt aangekleed in de sfeer van het thema en aan het begin van de periode is er een gezamenlijke opening en aan het eind van de periode een gezamenlijke afsluiting in de aula. De duur van de periode met een bepaald thema is vijf tot zes weken.
Leerlingen volgen, afhankelijk van hun mogelijkheden een (deel van het) onderwijsprogramma binnen onze praktijkvakken:
• handel en retail
• groenopleiding
• dierenverzorging
• facilitaire dienstverlening
• productie en magazijn
• digitale geletterdheid