Oriƫntatiefase

In  leerjaar 3 komt er meer nadruk te liggen op praktijkvakken en het toepassen en onderhouden van eerder verworven kennis en vaardigheden. Ook het 'leren op locatie', een vorm van stage, komt in deze periode aan bod. In deze fase starten de leerlingen ook met het maken van hun portfolio. Het portfolio laat zien wie je bent, wat je kunt en wat je nog wilt leren. Dit portfolio vullen zij de komende jaren aan.