Leerroute 1/2

De leerlingen van leerroute 1 en 2 hebben behoefte aan een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust, structuur en veiligheid. Hieraan komen wij tegemoet door de volgende werkwijze.
• Onze leerlingen hebben te maken met een beperkt aantal medewerkers.
• De leerlingen hebben een eigen lokaal waar ze de meeste lestijd doorbrengen.
• De inrichting is dusdanig dat de leerlingen enerzijds worden uitgedaagd en anderzijds niet worden overprikkeld.
• In elke klas hangt een (half) dagrooster met picto's.
• De leerlingen hebben een vast weekrooster.
• De activiteiten worden gekenmerkt door veel herhalen en inslijpen, veel oefenen in de praktijk en het onderwijs aanschouwelijk maken door picto's, gebaren en concrete voorwerpen. 

Samen met ouders worden in de toeleidingsfase mogelijke uitstroomplekken bezocht om te beoordelen of de plek passend is voor de leerling.