Leerroute 1/2 en 3/4

Binnen het uitstroomprofiel van leerroute 1/2 en 3/4 maken we een onderverdeling in belevingsgerichte en activiteitengerichte dagbesteding. In leerroute 3/4 is arbeidsmatige dagbesteding of (beschut) werk mogelijk. Uitgangspunten zijn de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen zijn ingedeeld in groepen met een eigen lokaal en met een leraar als mentor en een onderwijsassistent.