Leerroute 1/2 en 3/4

Binnen het uitstroomprofiel van leerroute 1/2 en 3/4 maken we een onderverdeling in belevingsgerichte en activiteitengerichte dagbesteding. In leerroute 3/4 is arbeidsmatige dagbesteding of (beschut) werk mogelijk. Uitgangspunten zijn de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen zijn ingedeeld in groepen met een eigen lokaal en met een leraar als mentor en een onderwijsassistent.

"Ik vind de school leuk. Ik houd van koken, beeldende vorming, gymmen en zwemmen en de muziekles. Ik zou wel een keer bij tuin willen werken.

Ik doe iedere dinsdag botcha na school en op de dinsdag heb ik ook fysiotherapie. Iemand van de zbo helpt mij met lezen, koken, zwemmen en beeldend vormen.

Ik heb goede vrienden in de klas en een heel grappige meester."

Tygo ten Dam,
leerling leerroute dagbesteding