Werkenrode School biedt voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen die vanwege lichamelijke of meervoudige beperkingen of langdurige ziekte specialistische ondersteuning nodig hebben. Ook bieden wij onderwijs aan in twee zorgarrangementen in samenwerking met onze zorgpartner Pluryn voor leerlingen met een ondersteuningsvraag op gedrag.  De leerlingen volgen onderwijs in een gecombineerde leerroute. De indeling van de leerroutes is gebaseerd op het landelijk doelgroepenmodel.  https://doelgroepenmodel.lecso.nl

Op Werkenrode School krijgen leerlingen onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. Er zijn veel speciale voorzieningen, zowel personeel als materieel. In samenwerking met onze partners bieden we een breed en gevarieerd ondersteuningsaanbod. Om ingeschreven te kunnen worden bij het voortgezet speciaal onderwijs is een indicatie nodig die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.