Leerroute vervolgonderwijs

De leerroute vervolgonderwijs van Werkenrode School is onder- gebracht in het gebouw van het Montessori College te Groesbeek. Sinds 2009 werken het Montessori College VO en Werkenrode School VSO samen wat betreft de examinering van het vmbo-basis en -kader-programma. Leerlingen van Werkenrode School behalen als extraneus een diploma afgegeven door het Montessori College. Het streven is van segregatie VO en VSO naar integratie V(S)O.
De leerroute vervolgonderwijs biedt een vmbo-opleiding op drie niveaus: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch.
In leerjaar 1 en 2 bieden we ook onderwijs op havo-niveau. 

 

 


"Werkenrode School is voor mij een plek waar ik mezelf kan zijn. Je wordt hier gerespecteerd zoals je bent.

Ik voel me thuis op Werkenrode School".

Helena Tromp,
leerling leerroute vervolgonderwijs