Leerroute De Waag

De Waag is een woon-behandeling-onderwijsarrangement voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, wat zich o.a. uit in moeilijk verstaanbaar gedrag.
Alle jongeren die naar de Waag-school gaan, wonen ook op De Waag. De Waag-school is onderdeel van Werkenrode School.

Op De Waag wordt onderwijs op maat gegeven, wat inhoudt dat alle leerlingen werken op hun niveau en aan hun specifieke doelen.
Een klas op De Waag bestaat uit maximaal negen leerlingen. Binnen deze klas staan altijd een leraar en twee onderwijsassistenten. Er is een vaste dagstructuur.

De leerlingen stromen uit naar dagbesteding of indien mogelijk naar beschutte arbeid.