Leerroute dagbesteding

Binnen het uitstroomprofiel dagbesteding maken we een onderverdeling in belevingsgerichte en activiteitengerichte dagbesteding. Uitgangspunten zijn de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Belangrijke vragen zijn: Wat voor dagbesteding/werk wil en kun je gaan doen? Waar en hoe wil je wonen? Wat wil je in je vrije tijd doen?

"Ik vind de school leuk. Ik houd van koken, beeldende vorming, gymmen en zwemmen en de muziekles. Ik zou wel een keer bij tuin willen werken.

Ik doe iedere dinsdag botcha na school en op de dinsdag heb ik ook fysiotherapie. Iemand van de zbo helpt mij met lezen, koken, zwemmen en beeldend vormen.

Ik heb goede vrienden in de klas en een heel grappige meester."

Tygo ten Dam,
leerling leerroute dagbesteding