Werkenrode School biedt voortgezet speciaal onderwijs VSO aan leerlingen die vanwege lichamelijke of meervoudige beperkingen of langdurige ziekte specialistische ondersteuning nodig hebben. Het resultaat van ons onderwijs is dat al onze jongeren een succesvolle overstap maken naar een passende en duurzame vervolgplek.

Leerlingen die het vmbo-diploma behaald hebben gaan naar vervolgonderwijs. Zij maken de overstap naar het ROC, AOC, havo of REA-college.
Met het VSO-diploma, dat onder andere bestaat uit IVIO-diploma's en erkende branchecertificaten, stromen leerlingen uit naar een plek op de arbeidsmarkt. Zij gaan dan werken met of zonder begeleiding in een al dan niet betaalde baan.
Een deel van onze leerlingen gaat na Werkenrode naar een vorm van dagbesteding. Mogelijkheden zijn dan arbeidsmatige, activerende of belevingsgerichte dagbesteding.

Op Werkenrode School krijgen leerlingen onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. Er zijn veel speciale voorzieningen, zowel personeel als materieel. In samenwerking met onze partners bieden we een breed en gevarieerd ondersteuningsaanbod.
Om ingeschreven te kunnen worden bij het voortgezet speciaal onderwijs is een indicatie nodig.